Annabel Pesant X GLAMIRA Kolekcija
Cristina Surdu X GLAMIRA kolekcija
Eliza Armand X GLAMIRA Kolekcija
Iryna Fedchenko x GLAMIRA Kolekcija
Isabel Tonelli X GLAMIRA Kolekcija
Rachele Moscatelli X GLAMIRA Kolekcija
Sonia Marí Andrés X GLAMIRA Kolekcija
Lee Ann Wiemers X GLAMIRA Kolekcija
AuthenticChica X GLAMIRA Kolekcija
Desirée Santana X GLAMIRA Kolekcija
Julia Mateian X GLAMIRA Kolekcija
 
Malika Mydailyfdose X GLAMIRA Kolekcija
 
Simone Cipolloni X GLAMIRA Kolekcija
 
Antoine Constantin X GLAMIRA Kolekcija
 
Valentina Coco X GLAMIRA Kolekcija
Nalaganje...