Nalaganje...

PRAVILA IN POGOJI POSLOVANJA GLAMIRA.si

Predstavitev

Pravila in pogoji poslovanja spletne trgovine GLAMIRA.si

Ring-Paare.de GmbH je zastopan s strani Adema Topalogla, direktorja, ki je v nadaljevanju imenovan kot "prodajalec".

1. Predstavitev

(a) Prodajalec je specializiran na področju nakita in dodatkov, ki so v ponudbi preko spletne trgovine GLAMIRA.si. Splošni pogoji poslovanja veljajo za nakupe vseh izdelkov in storitve, ki so za kupca opravljene s strani prodajalca, razen v primeru, da je tukaj določeno drugače.

(b) V okviru pravil in pogojev poslovanje je kupec opredeljen kot fizična oseba, ki s prodajalcem opravlja posel, ki je zgolj za zasebne namene. V to niso vključene komercialne ali samostojne dejavnosti, v katere je poleg tega morebitno vpleten kupec. Pogodbenik je v okviru teh pravil in pogojev poslovanja vsaka fizična/pravna oseba ali partnerstvo z legalno entiteto, ki vstopi v poslovanje, ki je del poslovne ali samostojne dejavnosti.

(c) Vsako odstopanje, nestrinjanje ali dopolnitev pravil in pogojev navedenih v nadaljevanju, bo naredilo pogodbo neveljavno, razen, če je drugače dogovorjeno med kupcem in prodajalcem.

(d) Pridržujemo si pravico do nenapovedanih sprememb pravil in pogojev. Posodobljeni pogoji bodo nadomestili vse njihove prejšnje različice.

(e) Z uporabo Spletne strani (vključno z dostopom, ogledovanjem ali registracijo na Spletni strani) se v nadaljevanju brezpogojno strinjate s pravili in pogoji spletne strani.

2. Sklep Pogodbe

(a) Prodajalec si po lastni presoji pridržuje pravico do nenapovedanih sprememb v poslovanju in njegove ponudbe. Pri Glamiri se trudimo, da bi z barvo in obliko izdelkov, ki jih je mogoč videti na spletni strani, predstavili izdelke natančno in dokazali njihovo legitimnost/izvirnost. Zaradi računalniške opreme in barvne omejitve na vašem računalniku lahko pride pri fotografijah do vidnih razlik. V skladu s tem Glamira v nobenem primeru ne odgovarja za kakršnekoli napake in netočnosti fotografij ali grafičnih ponazarjanj izdelkov na spletni strani. Če imate morebitna vprašanja glede izdelkov, lahko stopite v stik z našo Pomočjo Strankam preko elektronske pošte service@glamira.si

(b) Potrditev o nakupu pomeni, da se kupec v celoti strinja s Pravili in Pogoji spletne strani. Vsi nakupi so opravljeni na spletni strani Glamira. Transakcija predstavlja zavezujoč sporazum o sprejetju pogodbe pri nakupu izdelkov. S klikom na gumb "Oddaj naročilo" med procesom spletnega nakupovanja na spletni strani Glamira, je kupec zavezan za nakup vseh izdelkov, ki jih ima v nakupovalni košarici. Naročila ni možno stornirati ali preklicati, razen v izrecnih primerih, ki so določeni v Pravilih in Pogojih.

(c) Kupec bo o naročilu obveščen preko elektronske pošte takoj, ko bo sprejeto. Prosimo, upoštevajte: prejem prve elektronske pošte NE pomeni, da je naročilo bilo sprejeto. Naročilo je sprejeto takrat, ko dobite potrditev naročila ali pa, ko so vsi izdelki v pripravljenosti za dostavo.

(d) Sprejetje naročila se prav tako obravnava takrat, ko je prodajalec izdelke že poslal. Prodajalec si brez navedenega razloga pridržuje pravico do zavrnitve naročila.

(e) Če pride do nepravilnega, neprimernega ali nepopolnega naročila, si prodajalec pridržuje pravico, da ne pošlje izdelkov oz. pošlje samo del celotnega naročila.

To velja samo takrat, ko je prodajalec sklenil konkretno zavarovan posel in (brez lastne krivde) ne prejme naročenih izdelkov s strani dobavitelja. Prodajalec bo naredil vse v njegovi moči, da izdelke prejme oz. nabavi. Spletna trgovina Glamira bo povrnila vsa opravljena plačila, če izdelkov ne more zagotoviti. Če izdelki niso, oziroma, so na voljo le deloma, bo kupec nemudoma obveščen.

(f) Če je bila pogodba sklenjena – in so bili izdelki naročeni elektronsko – bo kupec na elektronsko pošto prejel zavezujočo pogodbo s pravili in pogoji. Podatki spletne strani Glamira vzpostavijo dokaz o transakciji med prodajalcem in kupcem. V primeru spora o poslovanju med spletno trgovino Glamira in kupcem, so registrirani podatki in njihova vsebina neizpodbiten dokaz o poslovanju.

3. Pridrževanje lastninskih pravic in odstopanje od pogodbe

(a) Kar zadeva stranke: Naročeni izdelki so last prodajalca, dokler stranka izdelka v celoti ne poplača.
Kar zadeva pogodbenike: Prodajalec si pridržuje lastninske pravice blaga, dokler niso poravnane vse terjatve v tekočem poslovnem odnosu.

(b) Če stranka krši pogodbo, (zaradi zaostanka v plačilu, ponarejanja informacij o finančnih sposobnostih, je stranka v postopku prisilne poravnave, je v teku postopek zaseganja strankinega premoženja) ima prodajalec kadarkoli pravico, da odstopi od pogodbe ter pravico o zahtevi denarnega vračila, če stranka plačila še ni poplačala v celoti – ali pa je poplačala le del – za naročene izdelke.

(c) Pogodbenik ima v primeru pravilnega poslovanja pravico do preprodajanja izdelkov; že vnaprej določi vse dolgove, ki jih ima do prodajalca; končni znesek računa vključuje vse stroške preprodaje stranki ali tretji osebi. Prodajalec se mora strinjati s prenosom. Po vseh poravnavah je pogodbenik opravičen do lastninskih pravic. Prodajalec si pridržuje pravico do povpraševanja in pojasnitve, če pogodbenik ne opravlja svojih obveznosti in zamuja s plačilom.

(d) Na željo stranke je prodajalec primoran sprostiti varščino v takšni višini, da iztržljiva vrednost prejetih terjatev, ki smo jih dobili od kupca, presega več kot 10 %. Vendar si prodajalec pridržuje pravico do izbire, v kateri obliki bo poplačal varščino.

4. Plačilo

(a) Cene so predmet sprememb. Izračun cen izdelkov temelji na ceniku, vključenih popustih, ki veljajo na dan dostave ali storitve, in na DDV, kot je določeno s strani prodajalca.

(b) V zvezi s pogodbami na daljavo: Zaračunani bodo dodatni stroški pri dostavi, kot je navedeno v pregledu stroškov pri pošiljanju (Glejte Dostava; Poglavje 6 v teh Pravilih in pogojih). Stroški izdelkov bodo poleg cene izdelka (vključno z DDV) v celoti kriti s strani stranke.

(c) Stranka ima pravico do pobota, ko je bila vložena veljavna nasprotna terjatev in ob potrdilu prodajalca, ki tega ne zanika. Kupec lahko uveljavlja pravico o nesodelovanju, kjer nasprotna terjatev izhaja iz istega pogodbenega razmerja.

5. Možnosti plačila in stroški dostave

(a) Stranka lahko plačila opravi z vsemi glavnimi kreditnimi karticami; Visa, Mastercard in American Express. PayPal in predplačilo sta prav tako sprejeta načina plačila. Prodajalec si pridržuje pravico, da določeno možnost plačila kadarkoli odpove/prekliče.

(b) Kreditno kartico in PayPal zaračunavamo v britanskih funtih (GBP).

(c) V zvezi s plačilom PayPal: Stranka mora biti registrirana na paypal.co.uk. Z izbiro načina plačila PayPal, se stranka strinja s PayPalovimi pogoji in pravili. Če ni v opisu izdelka navedeno drugače, bodo izdelki izdelani in poslani takoj, ko stranka v celoti pokrije stroške izdelka/-ov na prodajalčev PayPal račun.

(d) Stroški dostave so izračunani kot celotna vsota prodajalčeve pristojbine pri pošiljanju. Več informacij lahko najdete pod Stroški Dostave.

6. Dostava

(a) Vse cene vključujejo DDV (VAT) in ne vključujejo stroške dostave, razen, če je dogovorjeno drugače. Odpošiljanje in dostava izdelkov sta brezplačni. Pomnite, da se mednarodne carinske dajatve lahko, odvisno od države, razlikujejo. Treba jih je upoštevati. Prodajalec si pridržuje pravico, da stranki v primeru vračanja izdelkov zaračuna stroške dostave v vrednosti 8 £, če stranka ne dosega pogojev, zapisanih v politiki o vračanju izdelkov.

(b) V primeru, da Glamira izdelki niso na voljo, jih bo prodajalec naročil takoj, ko bo to mogoče. Kupca bo o tem obvestil takoj in ga seznanil s predvidenim rokom dostave. Da bi pospešili hitrost dostave, so produkti označeni s sistemom semaforja. Izdelki, ki so označeni z zeleno barvo, pomenijo, da so na voljo in so lahko izdelani v kratkem času.

(c) Prodajalec si v določenih okoliščinah pridržuje pravico do pošiljanja izdelkov v dveh ali več delih. V tem primeru bodo upoštevane želje/interesi stranke in pri pošiljanju ne bo dodatnih stroškov.

7. Tveganja pri pošiljanju

(a) Kar zadeva stranke: Stranka je odgovorna, da preveri stanje produkta/-ov takoj po prevzemu in določi stanje paketa. Če obstaja neskladnost, naj stranka ne bi sprejela paketa in naj nemudoma obvesti odgovorno poštno službo o neskladnostih oz. poškodbah na paketu (sledi poškodb na paketu, manjkajoči ali drugačni izdelki od tistih, ki so navedeni na dokumentu o dostavi). Pomnite, da se vsa tveganja o izgubi ali poškodbah naročenih izdelkov - vključno po opravljeni transakciji - prenesejo na kupca isti trenutek, ko sprejme in podpiše pošiljko.

(b) Kar zadeva pogodbenike: Tveganje nenamerne izgube ali poškodbe izdelka se prenesejo na pogodbenika takoj po prevzemu blagu, ali v primeru plačila po povzetju, ko je blago predano pošti, dostavljavcu ali katerikoli drugi tretji osebi, ki je odgovorna za dostavo.

Zavrnitev pošiljke s strani stranke ali pogodbenika bo, kljub vsemu, upoštevana kot predaja blaga.

(c) Pri naročanju izdelkov niso na opisni strani izdelka ali na strani pred končno oddajo naročila (blagajna), pa tudi v potrditvenem elektronskem sporočilu, navedeni stroški carine in/ali drugih pristojbin (če obstajajo), ki bi lahko v vaši državi veljali pri izvozu in/ali uvozu blaga. Z oddajo naročila se kupec strinja, da prevzame odgovornost za vse dodatne stroške, ki lahko nastanejo ob prenosu blaga.

8. Potrošnikova pravica o odstopu od naročila

(a) Politika Razveljavitve

(i) Če prodajalec ne more dobaviti izdelke pred predhodno določenim datumom, mora o tem pravočasno obvestiti stranko. V primeru težav s strani prodajalčevega dobavitelja, za katere prodajalec ni odgovoren, se predvideni čas dobave podaljša v skladu z nastalimi težavami. Kupec oz. stranka ima pravico do razveljavitve oz. vračanja izdelkov v roku 60 dni (z izpolnitvijo obrazca o vračilu izdelka/-ov) od nakupa, brez, da bi za to podal razlog. To velja samo, če so s stranki kupca doseženi vsi pogoji Politike o vračilu izdelkov. Izjeme so izdelki, ki so bili oblikovani po željah kupca ali so bili prilagojeni glede na njegove zahteve. Za te izdelke pogoji vračila ne veljajo.

(ii) Rok začne trajati, ko prodajalec od kupca prejme pisna navodila o preklicu naročila (v primeru naročil, ki so bili poslani v več delih, se rok ne upošteva vse do prejetja prvega dela naročila) in ne preden prodajalec ne izpolni svojih informacijskih in drugih pravnih obveznosti. Da se izognete čakanju, je dovolj, da pošljete zahtevo in izdelke pred iztekom roka.

Odstop od nakupa (vračilo) mora biti poslano na:

GLAMIRA.si

c/o Ring-Paare.de GmbH
Schaeuffelenstr. 49-51
74076 Heilbronn, Germany
zastopa izvršni direktor Adem Topaloglu
Telefon: 80 488875
Email: service@glamira.si

(b) Posledice odstopa:

(i) Za uspešni umik od nakupa, morata obe strani izmenjati vse izdelke, denarna sredstva in druge koristi (npr. pravice), ki so bila opravljena do umika/preklica. V primeru, da kupec ne more vrniti izdelkov, ali jih ne more v celoti povrniti, ali jih vrne v poškodovanem stanju, je kupec primoran poravnati vse stroške, ki jih bo prodajalec imel pri izdelavi oz. nadomestitvi le-teh. To velja tudi, če je kupec z izdelki ravnal v nasprotju z dobrovernostjo, ali pa se je z njimi hotel okoristiti in je ob tem izničil njihovo vrednost. Za izdelke, ki so bili uporabljeni v skladu z dobro vero in navodili, ne bo treba plačevati nobene kompenzacije.

(ii) Kupec v celoti krije stroške pri vračanju izdelka/-ov. Prodajalec vračila ne moremo sprejeti, če je pošiljka brez štampiljke (ali nezadostno žigosano).

Prodajalec mora vračilo začeti obdelovat v roku 2–4 delovnih dni od takrat, ko so vrnjeni izdelki prispeli. Prodajalec bo poskrbel za blago, ki ga s paketno pošiljko ni možno poslati.

Prodajalec mora v 30 od prejema izdelkov oz. od pisne odstopitve povrniti vsa denarna sredstva. Prodajalec ima pravico pri določanju, ali so izdelki v prvotnem stanju, ko prispejo v prostore Glamira. Prodajalec ni odgovoren za izdelke, ki se med vračanjem izgubijo, so poslani na napačen naslov ali zamujajo; zaradi tega je za izbiro poštne službe v celoti odgovoren kupec.

(iii) Pravica do vračila ne velja za naslednje izdelke:

Izdelki, ki so bili posebej izdelani po kupčevi želji oz. njegovi specifikaciji niso predmet vračila.

9. Vračila

(a) Če je kupec fizična oseba in izdelki niso namenjeni za komercialne ali samo zaposlitvene namene, potem je kupec potrošnik in je upravičen do splošnih pogojev preklica in vračanja izdelkov, kot je zapisano spodaj.

Kupec je dolžan vrniti izdelke v prvotnem stanju in v originalni embalaži, kot je zapisano v odstavku 8.

(b) Vračilo je možno samo v primeru, da izdelki niso gravirani in ne vsebujejo nobenih prilagoditev in/ali personaliziranih elementov.

10. Garancija

(a) Proizvedeni izdelki se lahko nekoliko razlikujejo od izdelkov, opisanih na spletni trgovini, zatorej se mora kupec strinjati in dobro prebrati opis izdelka, preden odda svoje naročilo (glejte 2. odstavek Pogojev in Pravil).

(b) Prodajalec lahko pri uveljavljanju garancije izbira med popravilom ali zamenjavo izdelka. Prodajalec ima pravico, da zavrne določeno uveljavljanje garancije, če je to možno doseči po nerazumni ceni in se lahko odloči za drugo uveljavljanje, v primeru, da kupcu ne prinaša slabosti.

V primeru pogodbenikov bo prodajalec izbral garancijski način, ki bo popravil ali zamenjal izdelek.

(c) Če se garancijski postopek izneveri, lahko kupec praviloma zahteva manjše plačilo ali pa odstopi od pogodbe (odstop od naročila). V primeru manjših poškodb/nepravilnosti, kupec nima pravice od odstopa nakupa – glede na skupni dogovor. V vseh primerih odškodnine proti pogodbenemu partnerju, namesto izvršitve dostave ali storitve naj bi kupec zahteval povrnitev izdatkov, ki jih je imel ob vstopu v pogodbo s prodajalcem. To dokazuje z računom. Če kupec zahteva povrnitev stroškov škode, veljajo omejitve v odstavku 11 teh pravil in pogojev.

(d) Pravica kupca v primeru poškodb izdelkov od njega zahteva, da je kupec izpolnil obveznosti, z drugimi besedami, da je pregledal in obvestil o poškodbah izdelka/-ov. Pogodbeniki morajo javiti napake in poškodbe na izdelkih v roku dveh (2) tednov od prejetja izdelkov, če ne se garancija izniči. Pravilno vračanje izdelkov ali takojšnje obveščanje o napakah oz. poškodbah bo uveljavilo garancijo, če je to storjeno pred iztekom roka (dva tedna). Pogodbenik je odgovoren za natančen popis, bolj natančno, opis napak na izdelkih in njihov čas pripetljaja. Prav tako je odgovoren za pravočasno poročanje o škodi/napakah.

(e) Če je kupec pogodbenik, je proizvajalčeva oznaka edino merilo pri ugotavljanju kakovosti izdelkov in, če izpolnjujejo želene standarde. Nobene druge javne objave, pričevanja ali oglaševanje s strani proizvajalca ne bo sprejeto kot legitimni (pogodbeni) opis izdelka/-ov.

(f) Garancija traja dve (2) leti od prejema izdelka/-ov. Dvoletna garancija ne velja v primeru, da kupec z izdelki ne ravna lepo in v skladu s predpisi. Zgornje omejitve odgovornosti ne veljajo v primeru izgube, kot je smrt, telesna poškodba ali škodovanje zdravju.

(g) Prodajalec s stranko ne daje nobenih pravno zavezujočih jamstev, razen, če je dogovorjeno drugače. Proizvajalčeve garancije ostanejo nespremenjene.

11. Omejitev Odgovornosti

(a) V primeru manjših kršitev obveznosti, je odgovornost prodajalca in pod-pogodbenika omejena na predvidljivo, pogodbeno-značilno, takojšnje povračilo nastale škode, glede na vrsto izdelka. To velja tudi v primeru manjših kršitev obveznosti s strani zakonitih zastopnikov in pooblaščenih prodajalcev. Prodajalec ne odgovarja v primeru običajnih kršitev drugih pogodbenih obveznosti. Prodajalec je odgovoren za pogodbene kršitve s strani kupca. Pogodbeni pravni položaji so tisti, ki jih je pogodba v celotnem smislu dolžna odobriti podpisniku pogodbe. Prodajalec je odgovoren za kakršnekoli obveznosti, ki jih narekuje pogodba (ali jih mora izpolniti), v skladu s pravili in predpisi pogodbe, ki jim potrošnik zaupa.

12. Politika Zasebnosti

(a) Podatki so shranjeni in procesirani s strani prodajalca v skladu s predpisi o varstvu zasebnih podatkov in zakona (akta) o Telemediji.

(b) Kupec se strinja, da so njegovi podatki lahko s strani prodajalca uporabljeni za namen, da se lahko uspešno opravi poslovna storitev. Prodajalec podatkov ne bo delil s tretjo osebo, razen s prodajalčevimi partnerji, ki potrebujejo podatke za uresničevanje pogodbe. V teh primerih je posredovanje podatkov zmanjšano na minimalno.

(c) Kupec ima pravico videti, popraviti, izbrisati ali blokirati osebne podatke, ki so shranjeni v prodajalčevi bazi podatkov. Osebni podatki so lahko na željo kupca kadarkoli izbrisani. Kupec ima kadarkoli pravico, da poizve o podatkih, ki so shranjeni v bazi podatkov. To lahko stori preko elektronskega naslova service@glamira.siČe je izbris v nasprotju z zakonom ali pogodbo bomo podatke blokirali. Za več informacij o varovanju podatkov si preberite Politiko o Zasebnosti.

13. Amandma Splošnih Pogojev in Pravil

(a) Prodajalec si kadarkoli pridržuje pravico do sprememb teh splošnih pravil in pogojev poslovanja.. To stori tako, da kupcem najmanj dva (2) tedna pred spremembo to jasno sporoči. To predhodno obvestilo bo v obliki publikacije o spremembah splošnih pravil in pogojev poslovanja na spletno strani GLAMIRA.si, vključno z datumom spremembe.

(a) Velja zakon Zvezne republike Nemčije, z izjemo zakona UN o potrošnikih. Za stranke, ki v pogodbo ne vstopijo zaradi profesionalnih ali komercialnih namenov, veljajo zakoni samo v primeru, če je zaščita, ki jo zagotavlja obvezna zakonodaja države, v kateri kupec živi, ni umaknjena.

(b) Če je stranka podjetnik, javna pravna oseba ali posebna javna oseba, potem je pristojno sodišče v primeru pogodbenega spora v kraju prodajalca oz. kraja, kjer prodajalec opravlja posel, razen, če je določeno drugače. Prodajalec si prav tako pridržuje pravico do tožbe pogodbenika v njegovem kraju pristojnega sodišča.